Portfolio:

LOGART

-

audyty

hash background
LOGART

LOGART

Na zlecenie firmy Logart przeprowadziliśmy audyt e-wizerunkowy dotyczący stanu strony internetowej portalu Logart.com.pl pod względem oceny wizualizacji, pozycjonowania (SEO) oraz analityki cyfrowej. Celem audytu było poznanie potencjału portalu oraz wskazanie czynników i obszarów, które umożliwią jego rozwój w przyszłości.

Wizualizacje

Sprawdziliśmy witrynę pod kątem czynników, które są brane pod uwagę przy ustalaniu pozycji w wyszukiwarkach. Szczególny nacisk położyliśmy na analizę parametrów optymalizacyjnych, linków wewnętrznych oraz linków prowadzących do strony, przy jednoczesnym wskazaniu elementów wymagających natychmiastowego wprowadzenia zmian. Zaleciliśmy modyfikację układu strony i sposobu prezentowania treści oraz poprawę relacji między stroną a poszczególnymi portalami społecznościowymi. Zaproponowaliśmy także dodatkowe metody działania, których wdrożenie umożliwiłoby osiągnięcie lepszych wyników.

Audyt pozwolił na wykrycie i wyeliminowanie błędów na stronie, zwiększenie zwrotów z inwestycji, a także ograniczenie wydatków na działania, które nie przynoszą oczekiwanych rezultatów. Ponadto wprowadzenie zaleconych korekt pozytywnie wpłynęło na widoczność witryny w wyszukiwarkach internetowych oraz zwiększenie i trafniejsze dopasowanie ruchu do specyfiki serwisu.

lub po prostu:

wróć do kategorii