Portfolio:

Logart

-

aplikacje

hash background
Logart_3

Logart

Na zlecenie firmy Logart stworzyliśmy aplikację webową CRM do obsługi i zarządzania procesami wewnątrz firmy. Aplikacja miała pomagać w realizacji takich zadań, jak: rozliczanie premii dla kadry kierowniczej oraz konsultantów, administrowanie rekrutacją nowych pracowników czy bieżącą obsługą klientów.

Wizualizacje

Prace rozpoczęliśmy od analizy potrzeb klienta i jego wymagań dotyczących indywidualnych funkcji systemu. Przeprowadziliśmy audyt rozwiązań dostępnych na rynku, co pozwoliło nam na stworzenie wzorca wyjściowego do realizacji zadania. W oparciu o model wstępny przyjęliśmy trójetapowy rozwój produktu. Pierwszy etap polegał na stworzeniu oprogramowania realizującego funkcjonalność CRM. Jednocześnie przyjęliśmy, że system będzie dostępny w rozwiązaniu „przez przeglądarkę” – kosztowo optymalnym i zapewniającym dostęp z różnych miejsc i typów urządzeń. W drugim etapie zakończyliśmy projektowanie interfejsu zewnętrznego i ogólnego wyglądu witryny. Natomiast etap trzeci polegał na wprowadzeniu dodatkowych funkcjonalności, dostosowanych do rosnącego zapotrzebowania firmy i wymagań rynku.

Dedykowany system CRM pozwolił usprawnić różne procesy związane z działalnością firmy Logart. Co więcej, dostosowanie produktu do potrzeb rynkowych, a także wymaganego poziomu, pozytywnie wpłynęło na widoczność firmy na silnie konkurencyjnym rynku agencji pośrednictwa pracy.

lub po prostu:

wróć do kategorii