Portfolio:

PKS Gdańsk-Oliwa

-

marketing

hash background
PKS Gdańsk-Oliwa

PKS Gdańsk-Oliwa

Na zlecenie firmy PKS Gdańsk - Oliwa stworzyliśmy na portalu Facebook wydarzenie promujące festyn rodzinny Bezpieczna Trasa, a następnie zajęliśmy się jego obsługą według wytycznych podanych przez klienta. Zlecenie obejmowało dodatkowo zaprojektowanie materiałów reklamowych w formie plakatów.

Wizualizacje

Bieżąca obsługa wydarzenia obejmowała przekazywanie informacji na temat planowanego festynu, budowanie zaangażowanej społeczności oraz odpowiedzi na pytania osób zainteresowanych. Szczególnie ważne było podkreślenie walorów edukacyjnych imprezy. Na potrzeby promocji przygotowaliśmy całość oprawy graficznej - zarówno jeśli chodzi o cyfrowe materiały foto/video, jak i o materiały drukowane. Aby dotrzeć do jak największej liczby potencjalnie zainteresowanych osób, zwłaszcza rodzin z małymi dziećmi, wykorzystaliśmy również płatne kampanie reklamowe (zasięg 83 329 /aktywność 34 125 użytkowników) oraz przeprowadziliśmy dwa konkursy on-line. 

Plakaty oraz kampania na portalu Facebook wpłynęły znacząco na zainteresowanie festynem Bezpieczna Trasa wśród mieszkańców Gdańska. Idea promowania bezpiecznego korzystania z dróg w formie nauki poprzez zabawę pozwoliła z kolei na wzmocnienie pozytywnego i odpowiedzialnego wizerunku firmy.

lub po prostu:

wróć do kategorii