Portfolio:

CRUSAR

-

audyty

hash background
CRUSAR

CRUSAR

Dla firmy Crusar wykonaliśmy audyt e-wizerunkowy. Audyt obejmował diagnozę identyfikacji wizualnej w przestrzeni Internetu i na kluczowych nośnikach informacyjnych (strony internetowe, social media, newsletter). Przeprowadziliśmy również analizę strategii marketingowej w zakresie spójności komunikacji, działań w social media oraz działań PR-owych.

Wizualizacje

Raport z przeprowadzonego audytu zawierał wskazówki dotyczące uporządkowania stron internetowych, wykorzystania elementów graficznych oraz sposobu prezentowania informacji. Wskazaliśmy obszary wymagające modyfikacji, a także zasugerowaliśmy możliwe do wprowadzenia poprawki. Zaleciliśmy również zwiększenie wykorzystania potencjału mediów społecznościowych (Facebook, Twitter, LinkedIn) oraz newslettera jako narzędzi komunikacji marki z odbiorcami, przy jednoczesnym zaakcentowaniu newralgicznych elementów strategii marketingowej.

Zaproponowane zmiany pozwoliły na pełniejsze wykorzystanie potencjału wizerunkowego marki oraz ukazanie firmy Crusar jako profesjonalnego i godnego zaufania partnera biznesowego. Na spójności zyskała również komunikacja na linii marka-odbiorca, nie tylko pod względem wyglądu nośników informacyjnych, ale również zamieszczonej treści.

lub po prostu:

wróć do kategorii