Portfolio:

Szukampracy.pl

-

audyty

hash background
Szukampracy.pl

Szukampracy.pl

Zlecenie obejmowało przeprowadzenie audytu e-wizerunkowego w zakresie stanu strony internetowej Szukampracy.pl pod względem oceny pozycjonowania oraz analizy marketingowej i programistycznej. Celem audytu było poznanie potencjału platformy oraz zidentyfikowanie szans i zagrożeń związanych z jej przyszłym rozwojem.

Wizualizacje

Stronę zbadaliśmy pod kątem zgodności wyglądu na popularnych przeglądarkach internetowych oraz urządzeniach mobilnych. Przedstawiliśmy wnioski dotyczące użyteczności serwisu dla potencjalnych odbiorców oraz wskazaliśmy obszary wymagające modyfikacji. Witrynę sprawdziliśmy również pod względem czynników, które są brane pod uwagę przy ustalaniu pozycji w wyszukiwarkach internetowych – nie zauważyliśmy znaczących błędów, jednak zaproponowaliśmy wdrożenie kilku zaleceń, które wpłynęłyby pozytywnie na widoczność strony. Dodatkowo sprawdziliśmy poprawność kodu HTML/CSS oraz zasugerowaliśmy wprowadzenie dodatkowych działań marketingowych, mających na celu zwiększenie rozpoznawalności serwisu.

Przeprowadzenie audytu umożliwiło zdobycie pełnej wiedzy na temat wizerunku portalu Szukampracy.pl w sieci. Wnioski posłużyły do zbudowania nowej strategii marketingowej, planowania skutecznych działań komunikacyjno-promocyjnych oraz zminimalizowania ryzyka wystąpienia kryzysów wizerunkowych w przyszłości.

lub po prostu:

wróć do kategorii