Główne usługi- z zaświadczeniem na odpis 80-100%

WWW / e-commerce / aplikacje

Wsparcie CSR

Outsourcing marketingu

Druk i identyfikacja wizualna

WWW / e-commerce / aplikacje

Pierwsze wrażenie można zrobić tylko raz. Mając to na uwadze, kreujemy w sieci przestrzeń, będącą punktem wyjścia do stworzenia szczerej więzi z klientem. Nasze strony internetowe, e-sklepy i aplikacje są przyjazne dla użytkowników oraz łączą w sobie nowoczesną funkcjonalność z wysoką estetyką. Lata doświadczeń przygotowały nas również do pracy z wykorzystaniem szerokiej gamy technologii.

 • strony WWW
 • katalogi produktów
 • sklepy internetowe
 • aplikacje internetowe
 • intranet/CRM
 • portale społecznościowe
 • projekty niestandardowe

Proces współpracy

 1. brief
 2. planowanie
 3. wizualizacja
 4. wycena
 5. umowa
 6. realizacja
 7. odbiór
 8. gwarancja

Nasi partnerzy IT

mobitouch SoftwareMill Clever Code
Wsparcie CSR

Pojęcie społecznej odpowiedzialności biznesu jest nam szczególnie bliskie, ponieważ dotyczy nie tylko przestrzegania wszelkiego rodzaju przepisów, ale również inwestowania w kapitał społeczny i ochronę środowiska. Korzystając z naszego doświadczenia oraz zasobów graficznych i analitycznych, opracowujemy raporty CSR, przygotowujemy materiały promocyjne oraz prowadzimy kompleksową obsługę bieżących kampanii.

 • raport roczny CSR
 • projekt i druk materiałów promocyjnych
 • kreacja nowych kampanii
 • biuro prasowe

Proces współpracy

 1. brief
 2. strategia wstępna
 3. wycena
 4. umowa
 5. strategia
 6. realizacja

Nasi partnerzy IT

mobitouch SoftwareMill Clever Code
Outsourcing marketingu

Pomagamy markom rosnąć w siłę. Wiemy, jak przekazać to, co mają do powiedzenia. Projektujemy i realizujemy nieszablonowe kampanie online i offline, przybliżając firmy do realizacji założonych celów. Wprowadzamy nową jakość oraz świeże metody promocji i sprzedaży – od pomysłu aż po twórczą kreację. Współpraca z nami może mieć charakter ciągły lub na określony czas trwania kampanii.

 • kreowanie wizerunku w Internecie
 • strategia pozyskania klienta
 • strategia uwiarygodnienia wizerunku
 • biuro prasowe
 • kampanie AdWords
 • kampanie display
 • pozyskanie leadów sprzedażowych
 • social media
 • e-mail marketing
 • marketing automation

Proces współpracy

 1. brief
 2. strategia wstępna
 3. wycena
 4. umowa
 5. strategia i mediaplan
 6. realizacja

Nasi partnerzy IT

mobitouch SoftwareMill Clever Code
Druk i identyfikacja wizualna

Przemawiamy za pomocą obrazów, kreując głębokie doświadczenia w obszarach związanych z wizualnym aspektem marki. Rozumiemy, że tworzenie wizerunku jest procesem odzwierciedlania tego, co decyduje o tożsamości i unikatowości firmy. Nasze projekty bazują na identyfikacji wizualnej, niezależnie od tego czy dotyczą wprowadzania na rynek nowej marki, czy rebrandingu.

 • kreacja identyfikacji wizualnej
 • księga znaku
 • logo
 • wizytówki
 • ulotki
 • plakaty
 • banery
 • ścianki
 • papier firmowy
 • koperty
 • gadżety firmowe

Proces współpracy

 1. brief
 2. oferta z wizualizacją
 3. umowa
 4. audyt marki
 5. projekt
 6. druk

Nasi partnerzy IT

mobitouch SoftwareMill Clever Code

Nowe usługi na 2018- z zaświadczeniem na odpis 80-100%

Ochrona przed wyciekiem informacji

Zastosowanie:

Ochrona przed wyciekiem danych. Wymuszenie stosowania polityki ochrony danych zgodnej z regulacjami prawnymi i przepisami państwowymi, w odniesieniu do danych osobowych i biznesowych. Rozwiązania klasy DLP zapewniają ochronę nad danymi, które są drukowane, modyfkowane z użyciem różnych aplikacji i kopiowane na nośniki pamięci.

Poprawa bezpieczeństwa security IT:

Kompleksowa kontrola polityki ochrony danych w frmie.

Korzyść:

Chroni frmy przed stratami fnansowymi i wizerunkowymi

Firewall bazodanowy

Zastosowanie:

Ochrona baz danych przed wyciekiem informacji - system uczy się zachowania użytkowników korzystających z baz danych i alarmuje o każdym niestandardowym zachowaniu. Database Activity Monitoring nieustannie monitoruje i kontroluje w czasie rzeczywistym wszystkie operacje wykonywane na bazach danych, dostarczając szczegółowych informacji na temat tego, „kto?, co?, kiedy?, gdzie? oraz jak?”. System monitoruje zapytania i odpowiedzi baz danych, w kontekście wycieku poufnych informacji, ataków oraz naruszeń bezpieczeństwa, informując natychmiast o każdym groźnym zdarzeniu, a w krytycznych sytuacjach ma możliwość blokowania tych odpowiedzi.

Poprawa bezpieczeństwa security IT:

Monitorowanie działań użytkowników i administratorów baz danych (pracowników o najwyższych uprawnieniach).

Korzyść:

Chroni przed utrata danych, skutkami fnansowymi, zmniejsza ryzyko incydentów związanych z GDPR

Klasyfkacja dokumentów np. GREENmod frmy Tukan IT

Zastosowanie:

Przeniesienie na twórce dokumentów obowiązku sklasyfkowania przetwarzanych informacji i nadania dokumentom odpowiednich kategorii. Analiza kto, i w jaki sposób przetwarza ważne dokumenty oraz gdzie je przechowuje.

Poprawa bezpieczeństwa security IT:

Zacieśnienie polityki ochrony danych. Budowanie oraz podnoszenie świadomości pracowników, dotyczącej zagadnień bezpieczeństwa oraz wagi przetwarzanych przez nich informacji.

Korzyść:

Buduje świadomość pracowników w sferze przetwarzanych przez nich informacji Identyfkacja, monitorowanie oraz zarządzanie podatnościami

Skaner podatności np. Rapid 7

Zastosowanie:

Skanowanie serwerów, urządzeń sieciowych i aplikacji, w celu znalezienia podatności - luk w systemach, mogących stanowić zagrożenie nieuprawnionego dostępu do danych lub ich zniszczenia, np. przez przedostanie się do frmy niechcianego oprogramowania szyfrującego dane.

Poprawa bezpieczeństwa security IT:

Maksymalne uszczelnienie systemów teleinformatycznych przed możliwością zdalnego i lokalnego wykorzystania podatności.

Korzyść:

Pozwala eliminować słabości systemów IT chroniąc przed skutkami ataków

Ochrona ruchu Internetowego i poczty elektronicznej Web i Mail Gateway np. ProofPoint, McAfee WebGateway

Zastosowanie:

Dwukierunkowa ochrona styku z Internetem, zarówno przed złośliwym oprogramowaniem (malware), spamem, przeglądaniem niedopuszczonych przez frmę stron www (fltrowanie wg kategorii oraz reputacji stron) jak i pełna analiza zawartości poczty i przeglądanych stron internetowych.

Poprawa bezpieczeństwa security IT:

Kompleksowe zabezpieczenie poczty elektronicznej oraz ruchu internetowego z wbudowanym modułem oceny reputacji stron.

Korzyść:

Zwiększa produktywność pracowników i chroni przed zagrozeniami

Partner merytoryczny

DIM System Sp. z o.o.

DIM system Sp. z o.o. zapewnia fachową i kompleksową obsługę w zakresie bezpieczeństwa stacji serwerów przed wszelkiego rodzaju zagrożeniami pochodzącymi z: systemów, aplikacji, poczty e-mail, Internetu, plików, sieci oraz powodowanymi przez samych użytkowników. Firmę tworzy zespół profesjonalistów z wieloletnim doświadczeniem, wynikającym z realizacji rozmaitych projektów o charakterze wdrożeniowym i analitycznym na rynku bezpieczeństwa IT.

Trafford IT Sp. z o.o.

Trafford IT Sp. z o.o. specjalizuje się w dostarczaniu technologii z zakresu bezpieczeństwa teleinformatycznego. Firmę tworzą specjaliści z wieloletnim doświadczeniem we wdrażaniu i utrzymywaniu systemów informatycznych zapewniających bezpieczeństwo IT zarówno w lokalnych organizacjach, jaki i w międzynarodowych korporacjach. Kompetencje i wiedza praktyczna, pozyskane w trakcie realizowanych projektów, pozwalają na wykorzystanie unikalnych, autorskich rozwiązań przy równoczesnym nacisku na jakość i terminowość realizowanych zadań.

Usługi consultingowe w sektorze bezpieczeństwa IT

Oferta naszej firmy obejmuje następujące zagadnienia:

 1. Analiza ryzyka. Zakres sporządzenie rejestru ryzyk, ocena ryzyka, rekomendacje dotyczące mechanizmów obniżających ryzyko wystąpienia lub skutków materializacji ryzyka, cykliczny przegląd rejestru ryzyk i jego aktualizacja. (realizuje wymagania Art. 73 ust. 1 pkt.1)
 2. Audyt adekwatności zastosowanych środków organizacyjnych i technicznych zapewniających bezpieczeństwo świadczonych usług w stosunku do zidentyfikowanych ryzyk. (daje odpowiedz, co należy zrobić, aby wypełnić wymagania Art. 73 ust. 1 pkt.2)
 3. Opracowanie procedury zgłaszania incydentów wraz z diagramem przepływu danych (realizuje wymagania Art. 73 ust. 1 pkt.4,6,7,8)
 4. Opracowanie i nadzór nad dokumentacja dotyczącą cyberbezpieczeństwa systemu informacyjnego wykorzystywanego do świadczenia usługi kluczowej. (realizuje wymagania Art. 73 ust. 1 pkt.5)
 5. Opracowanie procedury wykrywania i usuwania podatności systemu informacyjnego wykorzystywanego do świadczenia usługi kluczowej. (wspomaga realizacje wymagania Art. 73 ust. 1 pkt.9). Można do tego dołączyć usługę skanowania podatności, ale do jej realizacji wymagany jest zakup licencji.

Audyt komunikacyjny i wdrożenie systemu komunikacji

Efektywna i sprawna komunikacja ma wpływ na to, czy biznes jest rozumiany przez potencjalnych klientów i czy przepływ informacji wśród pracowników jest prawidłowy. Naszym celem jest doskonalenie systemu komunikacji w Państwa firmie poprzez dwa etapy: audyt i wdrożenie.

Audyt komunikacyjny

Jego efektem jest raport, który ma dostarczyć Klientowi wytyczne pozwalające na udoskonalenie komunikacji w przedsiębiorstwie.

Audyt składa się z:

Wywiad z kadrą zarządzającą

Analiza kanałów i narzędzi komunikacji

Ankieta z wybranymi grupami interesariuszy, odbiorcami komunikatów

Praca specjalisty nad wskazaniem obszarów do naprawy lub doskonalenia

Jak możemy zacząć współpracę?

Podstawą realizacji jest brief audytowy, który dostarcza Państwa doradca, gdy Klient jest zainteresowany realizacją audytu.
Budżet: 4900 PLN netto

Korzyść

Audyt komunikacji pozwoli określić, czy wymiana informacji jest efektywna i czy można ją usprawnić. Doprowadzi to do zwiększenia wydajności pracy oraz pozwoli uniknąć problemów wynikających z błędów w komunikacji.

Wdrożenie systemu komunikacji

System komunikacji pozwoli usystematyzować, przyspieszyć i udoskonalić przepływ informacji.

System komunikacji powinien składać się z różnych elementów, dostosowanych do przedsiębiorstwa, dlatego jego wcześniejszy audyt pozwoli uwypukli indywidualne potrzeby firmy.

Przykładowe elementy systemu:

 • Intranet / system CRM

  Internetowy portal pozwalający w jednym miejscu gromadzić i zarządzać informacjami. Sprawdzi się zarówno podczas gromadzenia danych o klientach, jak i analizowania procesów sprzedaży oraz do wyznaczania i monitorowania zadań pracowników. Pozwala na przesyłanie ważnych komunikatów i monitorowania czasu pracy.

  BITRIX Jira Livespace

 • Komunikator firmowy

  Szczególnie sprawdza się w zespołach pracujących zdalnie i w komunikacji między oddziałami firmy z różnych miast.

  BITRIX Slack Skype

 • Narzędzie segregacji zadań

  Pozwala efektywniej zorganizować pracę i zarządzać zadaniami pracowników.

 • Newsletter / magazyn pracowniczy / do klientów

  Profesjonalnie wydana publikacja (w formie elektronicznej lub papierowej) kierowana do określonej grupy odbiorców. Jej celem jest dostarczanie informacji i budowanie trwałej relacji z odbiorcą.

  SalesMango

 • Współczesne tablice ogłoszeń

  Komunikacja jednostronna, która może przyjąć formę wyświetlacza LED z dynamicznie zmieniającą się treścią lub mikro-strony WWW, na której współpracownicy / partnerzy będą mogli być informowani o bieżących zmianach czy zdarzeniach.

 • Inne

  Narzędzia dostosowane do indywidualnych potrzeb przedsiębiorstwa / organizacji, wynikające z przeprowadzonego audytu komunikacyjnego.

Jak możemy zacząć współpracę?

Przed wdrożeniem systemu komunikacji zalecane jest przeprowadzenie audytu, który wskaże najbardziej optymalne rozwiązania dla Państwa organizacji. Wdrożenie systemu jest zależne od zakresu wybranych narzędzi. Oprócz wdrożenia usługa zawiera również: przygotowanie, szkolenie pracowników oraz (w wybranych opcjach) rozwój i administrację narzędzi.

Budżet wdrożenia jest ustalany indywidualnie, na podstawie raportu z audytu; rozliczany jest jako usługa comiesięczna. Przez cały okres współpracy zapewnione jest wsparcie administracyjne, IT i szkoleniowe i (w niektórych przypadkach) rozwojowe dla Klienta.

Usługa może zawierać:

 • strategia komunikacji
 • dostosowanie i wdrożenie narzędzi komunikacji
 • szkolenie pracowników
 • administracja wdrożonych narzędzi
 • serwis
 • rozwój narzędzi i ciągłe dostosowywanie do potrzeb użytkowników
 • indywidualne rozwiązania

Korzyść

Profesjonalny system komunikacji w przedsiębiorstwie pozwala zwiększyć wydajność pracy oraz wyeliminować potencjalne błędy.
Przełożeni mają możliwość monitorowania zadań lub weryfikowania zgodności z wdrożonymi procedurami. System może zawierać również dodatkowy moduł CRM, który będzie wspierał wyniki sprzedażowe przedsiębiorstwa.

lub po prostu: